• Mans Profils

Alga Stunda.


Alga Stunda

Darījuma veids: Pārdodu
Atrašanā vieta: Ventspils
Cena (EUR): 4
Stāvs: 4
Istabas: 4
Platība (m2): 3
Adrese: dsf
Telefons: 26530888
E-pasts: test@test.com

Ventspils pilsētas dome rīko Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala Jēkaba ielā 52, Ventspilī (kadastra Nr. 2700 011 1857) ar platību 1014 m2, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks: 2020.gada 20.augustā plkst. 17:00 Ventspilī, Jūras ielā 36, Ventspilī (2.stāvs, 23.telpa).

Pieteikties dalībai izsolē var: līdz 2020.gada 18.augustam plkst.16:00, iesniedzot Ventspils pilsētas domei (Jūras ielā 36, Ventspils, 51.kab.) rakstisku pieteikumu un iemaksājot nodrošinājuma naudu 10% apmērā no Izsoles noteikumos izsolāmā priekšmeta sākuma cenas (602 EUR), to ieskaitot Ventspils pilsētas domes (PVN Reģ.Nr.LV90000051970) kontā: Nr. LV39RIKO0002930288020; SWIFT kods: RIKOLV2X, Luminor Bank AS., norādot maksājuma mērķi “nodrošinājuma nauda dalībai nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 52, Ventspilī, izsolei”.

Īpašuma izmantošanas mērķis: Zemesgabals izmantojams individuālo dzīvojamo māju apbūvei. Atrašanās vieta: Īpašums atrodas Ventspils pilsētā, kvartālā, ko veido Jēkaba iela, Kārklu iela, Vīgriežu iela, lmulas iela un Vītolu iela. Šis ir mazstāvu dzīvojamo māju rajons Ventspils pilsētā. Līdz Ventspils pilsētas centram ir aptuveni 2.2 km. Piebraukšana zemes gabalam pa Jēkaba ielu, kas klātas ar labas kvalitātes betona bruģakmens ceļu segumu. Labiekārtojums: Zemes gabala lielāko daļu aizņem dabīgs zālājs un krūmāji. Centralizētās inženierkomunikācijas ūdens/kanalizācija atrodas blakus zemes gabalam uz iebrauktuves.

Vairāk informācijas: šeit

Pievienošanas datums: 2020-07-29
Beigu datums: 2020-09-27

Atbalsts

    Reģistrēties